Dịch vụ máy chủ chuyên nghiệp tại các Data Center hàng đầu Việt Nam.

Liên hệ

Dịch vụ máy chủ cam kết SLA với sự hỗ trợ tốt nhất ở các trung tâm dữ liệu lớn nhất.
✔️ Dedicated servers, ✔️ Cloud Servers, ✔️ Quản trị server, ✔️ Backup servers

Giới thiệu


Đối với dịch vụ máy chủ server riêng tại ITSC, khách hàng được quyền yêu cầu đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam gồm (Viettel, VDC, FPT, CMC, SPT)

Các dịch vụ quản trị máy chủ đi kèm với dịch vụ máy chủ server riêng, Cloud server, Email server Chúng tôi phục vụ như một đối tác IT Outsource trong xử lý tất cả các vấn đề về máy chủ của khách hàng.

HOT LINE 0868 905 268
Máy chủ của chúng tôi
generic-1-1
generic-1-2.png
generic-1-3.png

Trung tâm dữ liệu


Với sự hợp tác chặt chẽ cùng các trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi tạo ra sự khác biệt về dịch vụ trong giải quyết các vấn đề về máy chủ cho khách hàng.

Chúng tôi là đại lý, nhà phân phối, là đối tác chiến lược của các trung tâm dữ liệu được liệt kê ở đây.

  • Viettel IDC
  • CMC Telecom
  • FPT Data Center
  • SPT
  • VDC

Mới nhất

Từ Blog của chúng tôi