Các cách sử dụng hashtag cho doanh nghiệp.

Các cách sử dụng hashtag cho doanh nghiệp.

Việc sử dụng hashtag cho doanh nghiệp có rất nhiều cách khác nhau. Mỗi doanh nghiệp đều có thể sáng tạo ra các cách sử dụng hashtag của riêng mình mang lại lợi ích cho nội bộ doanh nghiệp hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, dưới đây là một số cách sử dụng hashtag cho doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo.

 1. Tiếp thị doanh nghiệp của bạn thông qua tổ chức cuộc thi.
  Bạn có thể tổ chức một cuộc thi và sử dụng thẻ # để thu hút mọi người tham gia cuộc thi của bạn và cũng có được những người theo dõi trên tài khoản Twitter của bạn. Hãy cẩn thận trên Facebook, vì Facebook có một số quy định nghiêm ngặt về việc tổ chức các cuộc thi. Nhưng lại dễ dàng trên Twitter.
 2. Sử dụng thẻ bắt đầu bằng # để tổ chức cuộc trò chuyện trên Twitter.
  Các cuộc trò chuyện văn bản được tổ chức trên Twitter. Vì Twitter chỉ là một nền tảng mở lớn, bạn phải có một số cách để chỉ định ai đang tham gia trò chuyện. Nếu không, bạn không có cách nào để biết liệu một tweet có phản hồi điều gì đó mà người khác đã nói trong cuộc trò chuyện hay không.Đó là nơi mà một thẻ # rất hữu ích. Chỉ định một thẻ # duy nhất, mọi người đều sử dụng nó và “đó thấy chưa” – bạn đang tổ chức một cuộc thảo luận, mặc dù là một cuộc thảo luận văn bản.Bạn không muốn tổ chức cuộc trò chuyện của riêng mình? Sau đó tham gia vào một cuộc trò chuyện thường trực.  Tìm Đọc: Cách tham gia trò chuyện trên Twitter .
 3. Tham dự hội nghị và kết nối với những người tham dự khác.
  Hầu hết các hội nghị và sự kiện kinh doanh ngày nay đều có một thẻ # riêng được chỉ định cho sự kiện. Một cách dễ dàng để tìm ra những người khác ở đó và trực tiếp kết nối với họ là kiểm tra dòng Twitter để tìm thẻ  #. Xem ai tweet, rồi gửi tin nhắn trực tiếp cho người đó, để thiết lập thời gian kết nối.
 4. Tìm và chia sẻ nội dung kinh doanh bằng cách sử dụng thẻ # “chủ đề chung”
  Bạn có thể tìm thấy nội dung kinh doanh có giá trị thông qua Twitter, bằng cách kiểm tra các thẻ  # cho các chủ đề chung như #Marketing hoặc #SmallBiz. Muốn nội dung của bạn được lan truyền xa hơn? Sử dụng các thẻ # như vậy khi chia sẻ nội dung của riêng bạn và tối đa hóa những người có thể xem nội dung của bạn.Bạn có thể làm điều gì đó tương tự trên các nền tảng xã hội khác, chẳng hạn như Pinterest. Giả sử bạn bán các sản phẩm thực phẩm, ví dụ như nước sốt BBQ của riêng bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ #BBQ trên Pinterest để chia sẻ ảnh về các công thức nấu ăn sử dụng sản phẩm của bạn và kết nối với những người khác thích đồ nướng.
 5. Sử dụng thẻ bắt đầu bằng # cho các đề cử Giải thưởng